Kto ma szansę odnieść sukces jako trener biznesu? Część III

Od nowicjusza do trenera o wysokich kwalifikacjach

Każdy, kogo interesuje kariera w zawodzie trenera biznesu, powinien starania o nią rozpocząć od wnikliwej diagnozy własnej. Dobrym rozwiązaniem jest wykonanie szeregu testów pod okiem doskonale do tego przygotowanych specjalistów. Na podstawie uzyskanej z nich wiedzy można stworzyć mapę swoich mocnych oraz słabych stron. Pozwoli to również zdobyć wiedzę, czy posiadamy predyspozycje pozwalające wykonywać ten zawód. Jeżeli interpretacja będzie dla nas korzystna, można bez obaw rozpocząć naukę, zapisując się do szkoły trenerów biznesu.

Co prawda pracę w zawodzie trenera biznesu mogą podjąć również osoby nie mające specjalnych kwalifikacji, ale w dużych przetargach ma się wówczas o wiele mniejsze szanse. Rynek umie bowiem wybierać najlepszych szkoleniowców w danej kategorii. Pod uwagę brana jest wiedza, wykształcenie, referencje, a także doświadczenie. Wybierając szkołę, koniecznie trzeba sprawdzić, jaka jest jej tradycja oraz kto jest w niej mistrzem.

Wyborowi szkoły powinna przyświecać idea „po efektach ich poznanie”. Jeśli tylko mamy taką możliwość, warto porozmawiać z osobami, które ukończyły daną szkołę i sprawdzić, jak poradziły sobie na rynku pracy. Godne polecenia są zwłaszcza te szkoły, w których prowadzone są rozmowy wstępne, podczas których określa się potrzeby kandydatów. Rzetelny trening, który przygotowuje do zawodu, powinien trwać przynajmniej rok. Dodatkowo warto pokusić się o odbycie kursów kreatywności, zarządzania procesami oraz konfliktami, z zakresu relacji międzyludzkich oraz sztuki budowania relacji. Bezpośrednio po ukończeniu szkoły warto zdecydować się na odbycie praktyki zawodowej pod okiem mistrza.

Młody adept tego zawodu powinien uważnie obserwować dobrego trenera podczas pracy. To bardzo cenna lekcja. W następnej kolejności przychodzi pora na wypróbowanie swoich sił na sali szkoleniowej oraz skorzystanie z tak zwanej superwizji, która pozwala na uzyskanie informacji zwrotnej. Dzięki superwizji można uzyskać informację co się udało, a nad czym trzeba jeszcze mocno popracować, aby uzyskiwać lepsze efekty. Zawód trenera biznesu to możliwość wyboru jednej z trzech różnych ścieżek zawodowych.