Specyfika rynku usług trenerskich w Polsce

Zarówno w prasie, jak i w Internecie coraz częściej możemy natrafić na ogłoszenia dotyczące szkoleń biznesowych. Dziś branża szkoleniowa zatrudnia już 10 tysięcy osób, nie może więc zaskakiwać to, że zagadnienia z nią związane cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Na uwagę zasługuje przede wszystkim to, że w naszym kraju nie ma przepisów, które regulowałyby zawód trenera. Mamy do czynienia z profesją, która nie doczekała się jeszcze systematyzacji, jednym tchem mówi się więc zarówno o działalności coachów i mentorów, jak i konsultantów oraz szkoleniowców. W samej branży mamy do czynienia przy tym nie tylko ze szkoleniami, kursami i warsztatami, a więc rozwiązaniami stosowanymi już od dawna, ale również coachingiem będącym zjawiskiem stosunkowo nowym.

Coaching najczęściej definiuje się jako proces, którego celem jest tak poprawienie efektywności, jak i rozwinięcie umiejętności klienta dzięki systematycznej i ścisłej współpracy z coachem. Granica pomiędzy szkoleniem, treningiem i coachingiem jest dość wąska, trudno więc określić, jak wiele ludzi w rzeczywistości trudni się tą profesją. Sytuacji nie ułatwia to, że sama działalność trenerska jest prowadzona przez osoby, które reprezentują zróżnicowane środowiska. Mówimy więc między innymi o psychologach oraz konsultantach z firm doradczych, zwracamy jednak uwagę i na osoby, które specjalizują się w konkretnej dziedzinie takiej, jak choćby negocjacje.

Zawód trenera cieszy się popularnością z wielu powodów, nie da się jednak ukryć, że dla wielu osób kluczowe znaczenie ma to, że jest on dobrze płatny. Badania pochodzące z 2010 roku mówią o medianie płac wynoszącej około 4500 PLN. Co więcej, u co dziesiątego trenera wynagrodzenie miesięczne już wtedy przekraczało 8300 PLN. Stawki trenerów są jednak zdecydowanie bardziej zróżnicowane i nie jest wcale mitem to, że najlepsi z nich mogą zarabiać nawet po kilka tysięcy w ciągu dnia, choć dla innych nawet dniówka na poziomie kilkudziesięciu złotych jest sporym osiągnięciem.

Duże znaczenie ma to, że w zdecydowanej większości przypadków wynagrodzenia są ustalane przez samych trenerów, na koszt szkoleń wpływa zaś nie tylko ich rodzaj, ale i intensywność i sam czas trwania treningów. Od niedawna trendy są przy tym kształtowane przez fundusze unijne, co wiąże się ze spadkiem cen. Niestety, w ślad za nim podążyła też niższa jakość samej oferty edukacyjnej, z czego warto sobie zdawać sprawę przystępując do programów z dofinansowaniem unijnym.

Zróżnicowanie i rozdrobnienie rynku usług trenerskich, z którym mamy do czynienia obecnie, najprawdopodobniej będzie się też utrzymywać w przyszłości.