Motywacja jako podstawa skutecznego zarządzania ludźmi

Niezależnie od tego jaka branża związana jest z naszą działalnością to tak naprawdę zawsze może się pojawić brak motywacji do wykonywania pracy. co więc w takiej sytuacji zrobić?

Przede wszystkim motywacja jest bardzo ważna i trzeba zawsze o niej pamiętać. Może tak naprawdę być tym elementem, który będzie odpowiadał za naszą działalność i jeśli o niej zapomnimy tak naprawdę trudno będzie osiągnąć obecnie sukces. Motywacja musi być dopasowana do potrzeb firmy a także do dojrzałości pracowników.

Przede wszystkim samomotywacja menedżera! Fundamentem będzie zawsze umiejętność motywowania samego siebie. Jeśli to będziemy już potrafili to można powiedzieć, że również motywowanie pracowników nie powinno dla nas stanowić problemu. Na początek na pewno trzeba poznać własny system wartości, osobiste potrzeby realizacji i osiągania sukcesów. Następnie, jeśli znamy swoje mocne i słabe strony i możliwości możemy myśleć o tym w jakim kierunku się skutecznie rozwinąć.

Jeśli już zrozumiemy siebie i mamy swój system motywacyjny możemy zacząć myśleć o tym, by zrozumieć również innych. Co motywuje pracowników?

Jeśli ten system automotywacji mamy już opracowany można zacząć szukać możliwości motywowania innych osób. Pamiętamy jednak o tym, że nie ma jednego uniwersalnego systemu motywacji, który będzie zawsze idealny. Ludzie są inni i to taki element, który zawsze musimy brać pod uwagę, musimy o tym pamiętać. Trzeba przeanalizować sobie potrzeby oraz oczekiwania naszych pracowników, którzy będą na pewno w pracy w jakieś określonej sytuacji. Szukamy pewnych ogólnych motywatorów, które będą charakterystyczne dla danej grupy pracowników. Poszukiwać możemy czynników, które będą wpływać na większa efektywność pracy doradców klienta.

Jeśli znajdziemy odpowiednie czynniki motywujące możemy mieć pewność, że podjęcie kolejnych korków będzie już dużo łatwiejsze i będziemy mogli skutecznie trafić do swoich pracowników. Jeśli chcemy szukać tych czynników motywujących możemy także przygotować ankietę anonimową, w ramach której pracownicy się wypowiedzą i będzie można poznać ich oczekiwania a potem prowadzenie działań motywacyjnych dzięki temu również okaże się zdecydowanie łatwiejsze. Pamiętajmy również o tym, że dość ważną rolę w procesie motywacji mogą odgrywać pieniądze i są one akurat takim elementem, o którym zapominać nie będzie można.