Przegląd cech trenera biznesu

Gdy mówimy o zawodzie trenera biznesu, musimy brać pod uwagę to, że jest to zawód otwarty.

Pozornie chcąc go wykonywać nie jesteśmy w stanie trafić na żadną barierę wejścia, a tym samym niejednokrotnie wydaje się, że każdy, kto uważa, że mógłby spróbować swoich sił w tym zawodzie, może się o tym przekonać. Niestety, nie daje to wcale gwarancji odniesienia sukcesu, mówimy bowiem o profesji, dla której charakterystyczna jest całkowita ekspozycja społeczna. Jeśli zatem mamy do czynienia z introwertykami, a więc osobami, które bardzo mocno chronią swoją przestrzeń osobistą, jest niemal pewne, że osoby takie nie będą czuły się najlepiej w tego rodzaju środowisku pracy.

Ogromne znaczenie ma też sam kontakt z innymi ludźmi, dla trenera biznesu charakterystyczne jest bowiem to, że musi go lubić. Co więcej, oczekuje się od niego adekwatnego poczucia własnej wartości, właśnie z tej pozycji wykluwa się bowiem nie tylko szacunek dla drugiego człowieka, ale również pokora odczuwana dla tego, co różnorodne. Trener biznesu musi zauważać potrzebę dopasowania różnych rodzajów technik i narzędzi pracy do specyfiki danej grupy. Inną ważną kompetencją, która w dużej mierze bazuje na samoświadomości, jest autentyczność.

Jeśli trener biznesu nie będzie wiarygodny, nie będzie też miał najmniejszych szans na to, aby zbudować zaufanie. Osoba, która myśli o tym zawodzie musi być również świadoma tego, że nieustannie stawia on na jej rozwój. Co więcej, nie jest to zawód dla osób, które nie mają inteligencji emocjonalnej stojącej na wysokim poziomie, to bowiem własne emocje często podpowiadają najlepsze rozwiązanie w sytuacji kryzysowej. Uczenie się powinno być więc naszą pasją. Co więcej, wiedza teoretyczna musi iść w parze z umiejętnością zaprezentowania się, w innym wypadku bowiem nie mamy szans na to, aby porwać grupę.

Od trenera oczekuje się charyzmy oraz umiejętności skupienia na sobie uwagi tych wszystkich osób, które znajdują się w jego otoczeniu. Pomaga w tym samoświadomość, wysoki poziom energii osobistej i… nienaganny wygląd. Trener biznesu nie jest zatem profesją, którą można się zająć natychmiast po ukończeniu studiów. Niezbędne jest tu solidne zaplecze intelektualne i bagaż doświadczeń, trudno bowiem przekonać się do osoby, która zna jedynie teorię.