KOMPETENCJE I CZYNNIKI PSYCHOLOGICZNE W ZAWODZIE PROFESJONALNEGO TRENERA BIZNESU

Kompetencją określa się prezentowaną w zachowaniu specyficzną umiejętność działania. Na poziom kompetencji w danym momencie wpływają czynniki takie, jak: -posiadane doświadczenie; -wiedza – zarówno ta wyniesiona ze szkoły, jak i ta, którą udało się zdobyć podczas najróżniejszych szkoleń. Do tego dochodzą rozmaite czynniki psychologiczne, które cechują każdego z nas.

INNOWACYJNOŚĆ

To twórcze i innowacyjne podejście zarówno do zadań z zakresu praktyki trenerskiej, jak i konsultanckiej. Obejmuje także zdolność do modyfikacji istniejących już rozwiązań, umiejętność tworzenia oraz promowania nowych i niecodziennych rozwiązań, wspomaganie funkcjonowania osób, zespołów oraz całych organizacji.

KOMUNIKACJA

Obejmuje znajomość oraz umiejętność zastosowania zasad skutecznej komunikacji zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej oraz zdolność opierania się na wiarygodnych informacjach. Nie można zapominać także o prezentowaniu szacunku dla odbiorcy. Komunikacja to także umiejętność dopasowania zarówno języka, jak i formy komunikacji nie tylko do sytuacji, ale też odbiorcy.

OTWARTOŚĆ NA UCZENIE SIĘ PROCESÓW BIZNESOWYCH

To przede wszystkim prezentowanie zaangażowania w proces uczenia się. Obejmuje generowanie, wprowadzanie, promowanie, stymulowanie oraz wspieranie tych procesów, które mają prowadzić do tworzenia nowych oraz optymalnych rozwiązań wykorzystywanych w biznesie. To również zdolność do przeprowadzania krytycznej analizy aktualnej sytuacji, do postrzegania sytuacji z uwzględnieniem różnych punktów widzenia.

PREZENTACJA

To umiejętność skutecznego prezentowania rozmaitych materiałów połączona ze zdolnością aktywizacji grupy podczas prezentacji. To też zdolność do dostosowania się do odbiorców.

WSPÓŁPRACA W ZESPOLE TRENERSKIM

Obejmuje chęć, ale również zdolność do efektywnej współpracy. To umiejętność zostania członkiem zespołu, wspierania poszczególnych współpracowników podczas podejmowanych działań merytorycznych oraz logistycznych. To także wspieranie innych w wymianie doświadczeń, które mają podnosić jakość działań o charakterze szkoleniowo – konsultacyjnym.

WYWIERANIE WPŁYWU

Obejmuje umiejętność wpływania na relacje między ludźmi w sposób pozytywny. To zdolność wzmacniania poszczególnych członków zespołu, ale również całej organizacji.