Zysk na fakturze to pieniądze, które właściciel firmy zarobi po uregulowaniu rachunku. Oblicza się go w taki sam sposób jak każdy inny rachunek.

Istnieją trzy główne czynniki, które są brane pod uwagę przy obliczaniu zysku na fakturze.

Koszt produktu lub usługi

Całkowity koszt towarów i usług będzie obejmował całkowitą cenę produktów oraz kwotę naliczoną za usługi.

Koszt całkowity

Jest to suma wszystkich kosztów, które są zawarte w fakturze. Koszt całkowity obejmuje koszt produktów i koszt usług.

Kwota zapłacona

Jest to kwota, którą klient płaci właścicielowi firmy. Jest ona częścią kosztu całkowitego.

Wnioski:

Po przeczytaniu tego artykułu będziesz znał podstawy obliczania zysku na fakturze.