Składki zusowskie to wkład wnoszony przez pracownika w formie pieniężnej lub rzeczowej. Są one zazwyczaj wypłacane firmie za usługi świadczone przez pracownika.

Jednak w dzisiejszych czasach wiele osób nie otrzymuje swojej pensji na czas i musi brać pieniądze od rodziny lub krewnych, aby otrzymać pieniądze na czas. Ale problem polega na tym, że większość z tych ludzi nie zarabia w swojej firmie i walczy o przetrwanie. Zaczęli więc brać pieniądze od rodziny i krewnych, aby zapłacić firmie i do użytku osobistego.

To dlatego firmy stoją w obliczu poważnego kryzysu, ponieważ większość ludzi nie płaci pełnej kwoty w czasie. Tak więc, firma musi zatrudnić więcej pracowników i wziąć odpowiedzialność za płacenie pensji. Pracownicy nie są w stanie zapłacić pełnej kwoty, ponieważ nie otrzymują wynagrodzenia na czas.

W związku z tym firma jest zmuszona do zwiększenia wysokości składek zusowskich i w ten sposób może zatrzymać pracowników i nadal zarabiać. Jednak w większości przypadków pracownicy nie są zadowoleni z firmy i idą do lepszej firmy.

Pracownicy, którzy otrzymują wynagrodzenie na czas, będą płacić składki zusowskie, a także będą wnosić wkład w postaci kapitału zakładowego do spółki. Tak więc, dzięki temu firma będzie mogła rozpocząć nową działalność i powiększyć grono pracowników.

Natomiast osoby, które nie otrzymują wynagrodzenia, nie będą w stanie zapłacić składki i nie pozwolą firmie na rozpoczęcie nowego biznesu i poszerzenie grona pracowników. Tak więc, w większości przypadków skończy się to odejściem z firmy i nigdy do niej nie wrócą.

Zatem spółka nie może liczyć na to, że dzięki składkom zus wypracuje zysk, a spółka nie będzie mogła rozpocząć nowej działalności.

Dwuosobowa spółka z o.o. jest najlepszym rozwiązaniem dla osób, które nie otrzymują wynagrodzenia na czas. Mogą oni otworzyć dwuosobową spółkę z o.o. i rozpoczną nowy biznes. A nawet mogą zatrudnić więcej osób, aby wypracować zysk.

Wnioski:

Tak więc, jeśli otrzymujesz wynagrodzenie na czas to powinieneś płacić składkę zus, ale jeśli nie otrzymujesz wynagrodzenia na czas to możesz otworzyć dwuosobową spółkę z o.o. i zatrudnić więcej osób, aby osiągnąć zysk.