Wzór Podanie o Przedłużenie Umowy o Pracę – Praktyczne Wskazówki

I. Wstęp

 • Wprowadzenie do tematu przedłużania umów o pracę
 • Znaczenie przedłużania umowy o pracę dla pracownika

II. Przygotowanie dokumentacji

 • Dokumenty niezbędne do złożenia podania o przedłużenie umowy o pracę
 • Jak przygotować odpowiednio skompletowaną dokumentację
 • W jaki sposób zwracać uwagę na istotne szczegóły w dokumentach

III. Zasady formalne

 • Czy jest określony okres wcześniejszego zgłoszenia wzoru podania o przedłużenie umowy o pracę?
 • Jaka jest procedura złożenia podania o przedłużenie umowy o pracę?
 • Na co zwracać uwagę przy wypełnianiu podania?

IV. Sposób prezentacji argumentów

 • Jakie argumenty warto uwzględniać w podaniu o przedłużenie umowy o pracę?
 • W jaki sposób przedstawić swoje osiągnięcia i umiejętności w podaniu?
 • Jak najskuteczniej przekonać pracodawcę do przedłużenia umowy o pracę?

V. Negocjacje

 • Czy jest możliwość negocjowania warunków przedłużenia umowy o pracę?
 • Jakie aspekty umowy koniecznie uzgodnić podczas negocjacji?
 • Sposoby na skuteczną negocjację warunków umowy o pracę

VI. Podsumowanie i wnioski

 • Ważność przedłużania umowy o pracę dla kariery zawodowej
 • Wnioski wynikające z omówionych tematów

VII. Błędy i pułapki

 • Jakie błędy często popełniane w podaniu o przedłużenie umowy o pracę?
 • Pułapki, na jakie warto uważać podczas procedury przedłużania umowy o pracę
 • Jak uniknąć najczęstszych błędów oraz jak radzić sobie z trudnościami?

Lista wypunktowana – Przygotowanie dokumentacji:

 • Aktualny wzór podania o przedłużenie umowy o pracę
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności
 • Aktualne CV wraz z listem motywacyjnym
 • Aktualne świadectwa pracy i listy referencyjne od poprzednich pracodawców
 • Dodatkowe dokumenty, które mogą mieć wpływ na pozytywne rozpatrzenie wniosku

Lista wypunktowana – Sposób prezentacji argumentów:

 • Jasno i zwięźle przedstaw swoje osiągnięcia w poprzednim okresie zatrudnienia
 • Zwróć uwagę na umiejętności, które wykazałeś/aś w wykonywaniu obowiązków
 • Podkreśl, jakie korzyści osiągnięto dzięki Twojej pracy
 • Nawiąż do pozytywnych opinii od kolegów z pracy i klientów
 • Wskaż na możliwości rozwoju, jakie daje przyszłe przedłużenie umowy o pracę